Πτόλι

Πτόλι
Πτόλις
city
fem voc sg
Πτόλῑ , Πτόλις
city
fem dat sg (epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • πτόλι — πόλις city fem voc sg (epic) πτόλῑ , πόλις city fem dat sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πτόλις — Πτόλῑς , Πτόλις city fem acc pl (epic doric ionic aeolic) Πτόλις city fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πτόλις — πτόλῑς , πόλις city fem acc pl (epic doric ionic aeolic) πόλις city fem nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”